noscript
D
O
N
E
A
Z
A
A
C
U
M

UN VADEMECUM PENTRU UN DONATOR RESPONSABIL

Confruntându-ne cu o proliferare de asociații de toate tipurile, de multe ori fără obiective clare, dorim să oferim câteva sugestii pentru cei care doresc să susțină cauza animalistă într-un mod conștient.

Într-adevăr, riscul de a dona urmând valul emoțiilor este foarte mare. De multe ori nu efectuăm o evaluare obiectivă a impactului pe care aportul nostru l-ar putea avea.

Pentru cei care doresc să sprijine într-un mod critic – și prin urmare într-un mod eficient – o organizație pentru  drepturile animalelor, vă recomandăm să verificați că:

  • există un Statut și organe de conducere bine definite (Executiv, Adunare, Auditor etc.)
  • asociația este înregistrată în registrele de voluntariat sau în registrele organizațiilor non-profit
  • bugetele sunt publice sau disponibile la cerere, sunt redactate într-un mod complet și lizibil
  • există un cont bancar oficial al asociaţiei (care nu este pe numele unei persoane)
  • asociația este dispusă să ofere o chitanță pentru donaţia/donaţiile colectate
  • proiectele în curs de desfășurare și obiectivele sunt clar definite și măsurabile
  • este prevăzută o actualizare oportună a activităților
  • sunt garantate accesul direct la facilitățile gestionate de către asociație sau posibilitatea de a vizita proiectele
  • operatorii și Executivul asociației sunt competente cu privire la aspectele reglementate de misiunea  asociației
  • există o politică clară și comună care stabilește principiile care ghidează organizația și declinația lor practică.

Nu toate aceste puncte trebuie să fie îndeplinite, dar majoritatea dintre ele ar trebui. Asociaţia trebuie să se străduiască pentru a include toate aceste puncte.

Mai mult decât atât dorim să subliniem faptul că Save the Dogs ia distanţa faţă de acele asociații care folosesc un limbaj agresiv și violent cu privire la problemele cu implicare emoţională.

Din acest motiv, în nici un fel vom accepta comentarii rasiste pe rețeaua noastră socială sau vom colabora cu organizații care difuzează mesaje xenofobe sau denigratoare.

Executivul Save the Dogs and other Animals